Telefoon  0165 – 56 77 11
E-mail info@arkus.nl
Menu
Home
Over ons
Beheer
Taxaties
WOZ bezwaar
Contact
ARKUS rentmeesters en makelaars bord

Onteigeningen

De behoefte aan percelen grond voor woningbouw, industrie en infrastructuur blijft aanwezig. Wij houden ons in opdracht van gemeenten, provincies en waterschappen bezig met taxaties van de meest uiteenlopende objecten die de overheid wenst te verwerven. Het gaat om taxaties van losse percelen grond, woningen, bedrijven, boerderijen en bijzondere onroerend goed objecten.Daar waar Arkus Rentmeesters & Makelaars niet de belangen behartigt van de overheid kan dit kantoor optreden namens particuliere belanghebbenden. Veelal komen de gemaakte kosten voor rekening van de aankopende / onteigenende overheid.

Het gaat vaak om situaties waarop de regels van het onteigeningsrecht van toepassing zijn; dat is een waarborg voor een volledige schadevergoeding.

Ook dit is een specialisme van Arkus Rentmeesters & Makelaars waar u uw voordeel mee kunt doen.

Bent u hierin geïnteresseerd bel dan met 0165 - 56 77 11 of mail ons via info@arkus.nl voor een afspraak.

Ons actuele aanbod

> Bedrijfsmatig - te koop
> Bedrijfsmatig - te huur
> Overig aanbod
Partner in herontwikkeling en stadsvernieuwing
Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Contact

Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Laan van Brabant 30
4701 BK Roosendaal

Telefoon:
0165 – 56 77 11
Fax:
0165 – 39 95 12
E-mail:

Aangesloten bij