Telefoon  0165 – 56 77 11
E-mail info@arkus.nl
Menu
Home
Over ons
Beheer
Taxaties
WOZ bezwaar
Contact
ARKUS rentmeesters en makelaars bord

Herbestemming / (Her)ontwikkeling

U bezit onroerend goed wat niet meer rendeert en U zoekt naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld wat te doen met een leegstaande fabriekshal, kantoor etc. Wij kunnen met u nieuwe mogelijkheden en concepten ontwikkelen waarbij wij altijd rekening houden met de haalbaarheid. Door stevig met beide benen op de grond te blijven staan ontwikkelen wij geen luchtkastelen maar realistische ideeën om uw bezit weer te laten renderen, om uw bezit weer waarde te geven.

Gewoonlijk starten wij met een quickscan om te bepalen waar de (grenzen van) de mogelijkheden liggen. Zo gaan we in op de vraag of het wenselijk en zinvol is om de opstallen in stand te houden, wat er kan en mag op de locatie en waar de markt om vraagt.

Onrendabele ondroerend goed weer rendabel maken.
Van de eerste concepten en ideeën zullen we vervolgens de haalbaarheid bepalen uitgedrukt in globale investeringen en opbrengsten. In de huidige markt is soms veel creativiteit vereist om een redelijk rendement te kunnen realiseren. Wij weten dat als geen ander en kunnen u helpen om onrendabele onroerend goed beleggingen weer rendabel te maken.

Indien gewenst kunnen wij ook ons netwerk ter beschikking stellen om participanten te vinden.

Functiewijzigingen
Ook voor functiewijzigingen van gronden kunnen wij u van dienst zijn. Stel u wilt landbouwgrond omzetten in natuurgronden. Wat zijn dan de mogelijkheden, de subsidies en andere eisen? Wij kunnen u hierover informeren en adviseren.

Bent u hierin geïnteresseerd neem dan contact met ons op via 0165 - 56 77 11 of mail ons via info@arkus.nl

Ons actuele aanbod

> Bedrijfsmatig - te koop
> Bedrijfsmatig - te huur
> Overig aanbod
Partner in herontwikkeling en stadsvernieuwing
Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Contact

Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Laan van Brabant 30
4701 BK Roosendaal

Telefoon:
0165 – 56 77 11
Fax:
0165 – 39 95 12
E-mail:

Aangesloten bij