Telefoon  0165 – 56 77 11
E-mail info@arkus.nl
Menu
Home
Over ons
Beheer
Taxaties
WOZ bezwaar
Contact
ARKUS rentmeesters en makelaars bord

Grondverwerving en verkoop

Het is voor een initiatiefnemer en/of de gemeente van belang om bij nieuwe ontwikkelingen in een zo vroeg mogelijk stadium een realistisch beeld te krijgen van de grondverwervingskosten.

Arkus Rentmeesters & Makelaars kan de eigendomssituatie per kadastraal perceel in beeld brengen, waarna een quickscan kan worden uitgevoerd, bestaande uit geveltaxaties en het verzamelen van informatie als bouw- en milieuvergunningen en WOZ gegevens. Hierdoor wordt, met zo realistisch mogelijke cijfers, de grondverwervingskosten voor de exploitatie in kaart gebracht.

Ook kunnen knelpunten worden gesignaleerd en daarop worden voorgesorteerd. Voor overheden kan over de wenselijkheid om andere grondbeleidsinstrumenten in te zetten, zoals WVG en onteigening, worden geadviseerdIn het vervolgtraject is het van belang dat alles volgens plan verloopt.

Arkus Rentmeesters & Makelaars kan zo veel mogelijk zekerheid geven door de aankooponderhandeling te voeren, de koopaktes op te stellen en de begeleiding te verzorgen tot en met de juridische en feitelijke levering.

Grond verkoop
Omgekeerd kan het natuurlijk ook zo zijn dat u gronden in eigendom heeft welke geschikt zijn of geschikt worden voor de ontwikkeling van bouwplannen, zoals woningbouw of bedrijventerrein. Dit kan zijn doordat bestemmingsplannen worden gewijzigd wat veelal al van te voren is af te leiden uit de gemeentelijke en provinciale visies en structuurplannen. Wat kunt u hiermee en hoe gaat u hiermee om?

Dat zijn vragen waarmee wij u kunnen helpen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen en waarbij wij u de zorg uit handen kunnen nemen.

Het juiste adres voor grondverwerving of verkoop
Van waardebepaling tot strategie tot verkoop of realisatie, bij ons bent u aan het juiste adres!

Heeft u interesse in een van onze grondverwervings of verkoop diensten? Bel dan met 0165 - 56 77 11 of mail ons via info@arkus.nl voor een afspraak.

Ons actuele aanbod

> Bedrijfsmatig - te koop
> Bedrijfsmatig - te huur
> Overig aanbod
Partner in herontwikkeling en stadsvernieuwing
Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Contact

Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Laan van Brabant 30
4701 BK Roosendaal

Telefoon:
0165 – 56 77 11
Fax:
0165 – 39 95 12
E-mail:

Aangesloten bij