Telefoon  0165 – 56 77 11
E-mail info@arkus.nl
Menu
Home
Over ons
Beheer
Taxaties
WOZ bezwaar
Contact
ARKUS rentmeesters en makelaars bord

Planschaderisicoanalyse

Het is voor een initiatiefnemer van een bouwproject of voor de gemeente van belang, en vaak verplicht, vooraf te onderzoeken of een voorgenomen planologische wijziging planschade kan veroorzaken. Wanneer van deze mogelijke schade een analyse is gemaakt, kan dit bij de verdere uitwerking van de plannen worden gebruikt, bijvoorbeeld door het aanpassen van de plannen om mogelijke schade te beperken en voor de gemeente bijvoorbeeld door het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer. De te verwachten planschade moet ook als kostenpost worden opgenomen in een exploitatieplan.

Arkus Rentmeesters & Makelaars kan een planschaderisicoanalyse opstellen, en verder adviseren hoe de planschade is te beperken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen om het risico op planschade te verkleinen? Neem dan contact met ons op via 0165 - 56 77 11 of mail ons via info@arkus.nl

Ons actuele aanbod

> Bedrijfsmatig - te koop
> Bedrijfsmatig - te huur
> Overig aanbod
Partner in herontwikkeling en stadsvernieuwing
Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Contact

Arkus, Rentmeesters & Makelaars
Laan van Brabant 30
4701 BK Roosendaal

Telefoon:
0165 – 56 77 11
Fax:
0165 – 39 95 12
E-mail:

Aangesloten bij